منوی سایت
×

نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی تخصصی آگرو فود عمان

نمایشگاه بین المللی تخصصی آگرو فود ...

زمان: 2 الی 4 اردیبهشت سال 1398  

نمایشگاه معدن عمان

نمایشگاه معدن عمان

زمان: 26 الی 28 فروردین ماه سال 98 

Oman Downstream Exhibition and Conference

Oman Downstream Exhibition and Conf ...

EPEX Process Engineering

EPEX Process Engineering

Oman Energy & Water 2019

Oman Energy & Water 2019

Oman Bride Show 2019

Oman Bride Show 2019

6th IDF Expo 2019

6th IDF Expo 2019

Kitchen & Bathroom Show 2019

Kitchen & Bathroom Show 2019

Tile & Stone Show 2019

Tile & Stone Show 2019

Light Oman

Light Oman

The BIG Show - Builders International Gathering

The BIG Show - Builders Internation ...

Oman Real Estate Expo 2019

Oman Real Estate Expo 2019