منوی سایت
×

نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی جواهرات مسقط

نمایشگاه بین المللی جواهرات مسقط

12- 16 آذرماه 1398  

ششمین نمایشگاه تحصیلات تکمیلی، آموزش و کارراهه تحصیلی

ششمین نمایشگاه تحصیلات تکمیلی، آموز ...

5-7 آبان ماه 1398  

نمایشگاه آتش و آشتنشانی و تامین امنیت

نمایشگاه آتش و آشتنشانی و تامین امن ...

29 مهرماه لغایت 1 آبان ماه 1398  

نمایشگاه مواد غذایی و هتلداری عمان

نمایشگاه مواد غذایی و هتلداری عمان

22-24 مهرماه  

نمایشگاه زنجیره تامین و زیرساختهای لجستیک GCC

نمایشگاه زنجیره تامین و زیرساختهای ...

17- 15مهرماه 1398  

نهمین نمایشگاه Infra Oman- اکسپوی ساخت و ساز، زیر ساخت و پروژه های صنعتی

نهمین نمایشگاه Infra Oman- اکسپوی س ...

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان - 2019

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان - 2019

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی ...

Oman Health – Exhibition & Conference

Oman Health – Exhibition & Conferen ...

نمایشگاه بین المللی تخصصی آگرو فود عمان

نمایشگاه بین المللی تخصصی آگرو فود ...

زمان: 2 الی 4 اردیبهشت سال 1398  

نمایشگاه معدن عمان

نمایشگاه معدن عمان

زمان: 26 الی 28 فروردین ماه سال 98 

Oman Downstream Exhibition and Conference

Oman Downstream Exhibition and Conf ...