منوی سایت
×

نمایشگاه ها

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین الملل انرژی، برق و آب عمان

ششمین نمایشگاه و کنفرانس بین الملل ...

چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان

چهاردهمین نمایشگاه و کنفرانس بین ال ...

22 لغایت 24 مهر ماه 98

نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ...

1 الی 3 مهر ماه 98

نمایشگاه بین المللی جواهرات مسقط

نمایشگاه بین المللی جواهرات مسقط

12- 16 آذرماه 1398  

ششمین نمایشگاه تحصیلات تکمیلی، آموزش و کارراهه تحصیلی

ششمین نمایشگاه تحصیلات تکمیلی، آموز ...

5-7 آبان ماه 1398  

نمایشگاه آتش و آشتنشانی و تامین امنیت

نمایشگاه آتش و آشتنشانی و تامین امن ...

29 مهرماه لغایت 1 آبان ماه 1398  

نمایشگاه مواد غذایی و هتلداری عمان

نمایشگاه مواد غذایی و هتلداری عمان

22-24 مهرماه  

نمایشگاه زنجیره تامین و زیرساختهای لجستیک GCC

نمایشگاه زنجیره تامین و زیرساختهای ...

17- 15مهرماه 1398  

نهمین نمایشگاه Infra Oman- اکسپوی ساخت و ساز، زیر ساخت و پروژه های صنعتی

نهمین نمایشگاه Infra Oman- اکسپوی س ...

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان - 2019

تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان - 2019

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه

پنجمین نمایشگاه بین المللی بازسازی ...

Oman Health – Exhibition & Conference

Oman Health – Exhibition & Conferen ...