دیدار فرماندهان مرزبانی ناجا و گارد ساحلی عمان (عکس)

سرتیپ «بدربن خلفان بن خمیس الزدجالی» فرمانده گارد ساحلی عمان عصر یکشنبه با سرتیپ قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد.