دیدار حجت الاسلام و المسلمین نوری شاهرودی  سفیر ایران با عبدالرزاق بن علی بن عیسی رییس بانک مسقط عمان

در دیدار حجت الاسلام و المسلمین نوری شاهرودی  سفیر ایران با عبدالرزاق بن علی بن عیسی رییس بانک مسقط عمان در خصوص توسعه روابط بانکی و خدمات کارگزاری بین دو کشور توافق شد.