بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وارد مسقط شد

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران برای گفت وگو با محمد الرومحی وزیر نفت عمان پیرامون احداث خط لوله انتقال گاز به این کشور وارد مسقط شد