نمایشگاه The “BIG” Show Builder’s International Gathering

زمان:  12 مارس، 2018 تا  15 مارس 2018

مکان: مرکز کنوانسیون و نمایشگاه عمان / مسقط، سلطنت عمان

 

نمایشگاه  THE BIG SHOW ، نمایشگاه سالانه بین المللی است که به صنعت ساختمان و ساخت و ساز در عمان، شرق میانه و بازارهای جهانی می پردازد.