چهل سالگی و پختگی

چهل سالگی دوران کمال و پختگی است زمان درس گرفتن از خطاها و تداوم موفقیت‌ها است و حال انقلابمان در شرایطی وارد40 سالگی خود می شود که مردم، به عنوان شاکله اصلی این اتفاق مبارک با فداکاری و حمایت و صبر، هر ناملایمات،  نامهربانی و فشار داخلی و خارجی را به پاس دستاوردی بزرگ تحمل نموده اند.
 مردمی که جنگی نابرابر و تحریم‌های ناجوانمردانه را تجربه کردند و منتظرند در آستانه چهل سالگی انقلاب، شاهد به نتیجه رسیدن سختی‌ها باشند.
 انقلاب ما ۴۰ سال پیش در شرایطی با رهبری امام (ره) و حمایت همه جانبه مردم به نتیجه رسید که لطف خداوند مهربان از هر منظری شامل حال ما بود، مردم متحد و یکدل، منابعی عظیم و سرشار،که به راحتی می‌توانست ما را بر ریل توسعه قرار دهد اما اینچنین نشد.
 اینکه رشد کُند و بی رمق این سال ها را تنها در بازی دشمنان جستجو کنیم خطاست بلکه بهره نجستن ازوفاق و همراهی مردم و عدم توجه به این سرمایه عظیم خود از جمله دلایلی است که موجب شده است که نتوانیم به نحو شایسته به اهداف خود دست یابیم. می شود گفت جوانی بود و خامی، اما این جوان دیگر در آستانه چهل سالگی، تجربیاتی دارد که دیگر هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.
 البته بیان ضعف‌ها دلیلی بر نادیده گرفتن توفیقات این نظام مقدس نیست. اینکه چگونه توانستیم در عرصه علمی، هسته‌ای،  نظامی و ده‌ها عرصه ی دیگر رشد کنیم وهر روز خاری بشویم در چشم بدخواهان را نباید نادیده گرفت.
ما دنیا دیده شده ایم در این سال ها، به خوبی دانسته ایم دوستانمان کدام اند و دشمنانمان کدام، راه کدام است و چاه کدام.
 دانسته ایم که برای همگامی با دنیا بایستی دوستی با دوستانمان را محکم تر از گذشته کنیم.
 در این سال ها دانسته ایم منابع ما، محیط زیست ما در صورت روند مصرفی بی برنامه، دیگر تجدید نمی‌شوند و آیندگان به نیکویی از ما یاد نخواهند کرد.
 چهل سالگی اوج عقلانیت و پختگی است اوج مدیریت درست منابع و همدلی مردم است.  مردمی که تشنه رسیدن به جایگاهی هستند که حقشان است ،مردمی که به درستی قدردان امنیت فراهم شده در کشورشان هستند و خواستار آنند که رشدی واقعی در سایه تعاملات را تجربه کنند.
 اینجانب به عنوان نماینده فعالین اقتصادی بخش خصوصی ایران در کشور سلطنتی عمان، ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان دستاوردی بزرگ ،به رهبر معظم انقلاب ،مردم فهیم ،مسئولین و فعالین اقتصادی اعلام می دارم که ضرورت دارد تلاش کنیم از تمام ظرفیتها برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کنیم که این مهم درگرو رهایی اقتصاد در  دامان بخش خصوصی،ارتقا تعاملات بین المللی،چابک سازی دولت،حذف قوانین ومقررات دست وپاگیر،توجه به محیط زیست ، مدیریت منابع آبی و...می باشد.