خط پروازی مسقط شیراز به زودی راه اندازی می شود

 در ادامه فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی خط پروازی مستقیم مسقط شیراز اسفند ماه راه اندازی می شود.

 به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان  به دلیل اهمیت عمان برای کشورمان در منطقه برای ارتباط بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور، دهه اول اسفند، اولین خط پروازی مستقیم مسقط شیراز توسط یک شرکت بخش خصوصی عمانی برقرار خواهد شد .
توریست درمانی یکی دیگر از اهداف راه اندازی این خط هوایی است و قرار است از نهم اسفندماه روزهای یکشنبه و چهارشنبه پرواز مستقیم بین شیراز و مسقط توسط شرکت هواپیمایی خصوصی سلام عمان  انجام شود .