نمایشگاه بین المللی اتوموبیل عمان 2018

Oman International Motor Show 2018

5 - 8 December 2018

For more information please contact:

Omanexpo LLC

Ammar Ahmad - Exhibition Director

Mobile: +968 92597610

Tel: +968 24660119

foodandhospitality@omanexpo.com

www.motorshow-oman.com