هیات تجاری ایران در عمان

بازدید خسروتاج از غرفه های ایرانی نمایشگاه عمان