دیدار با سلطان عمان و امیر قطر پربار بود/ برگزاری دیدار موفقیت‌آمیز سران ایران و ترکیه در تهران

وزیر امور خارجه دیدارهای خود با سلطان عمان و امیر قطر را پر دانست و تاکید کرد: دیدار موفقیت‌آمیز سران ایران و ترکیه در تهران برگزار شد.

رویداد۲۴-وزیر امور خارجه دیدارهای خود با سلطان عمان و امیر قطر را پر دانست و تاکید کرد: دیدار موفقیت‌آمیز سران ایران و ترکیه در تهران برگزار شد.محمدجواد ظریف با انتشار عکس‌هایی از دیدارهای خود با سلطان عمان و امیر قطر و همچنین دیدار روسای جمهور ایران و ترکیه در توییتر خود نوشت: یک روز پس از دیدارهای پربار با سلطان عمان و امیر قطر، دیدار موفقیت‌آمیز سران ایران و ترکیه در تهران برگزار شد. همسایگان اولویت ما هستند.