برگزاری پاویون ملی ایران در نمایشگاه غذا و هتلداری -عمان

برای اطلاعات بیشتر به سایت www.foodandhospitalityoman.com مراجعه فرمایید.

   

تاریخ شروع : دوشنبه 24 مهر 96Mon 16 October 17
تاریخ پایان : چهارشنبه 26 مهر 96Wed 18 October 17