به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان، دکتر احمد آلفوتیسی ، وزیر حمل و نقل عمان، اعلام داشت که هنوز تاریخ مشخصی برای از سرگیری سفرهای هوایی در سلطنت عمان نهایی نشده است.
وی که در کنفرانس مطبوعاتی کمیته عالی کوید-19 به سؤالات پاسخ می دادگفت: از سرگیری پروازهای هوایی ابتدا به صورت داخلی و سپس در سطح بین المللی آغاز می شود اما هنوز هیچ زمان مشخصی برای این کار تعیین نشده است.
بازگشت عملیات پرواز نیاز به بازسازی خطوط هوایی ملی دارد ، زیرا درآمد این دوره به صفر رسیده است. "
" گروه هواپیمایی عمان (AAG) توانست بیش از 43٪ هزینه های مصوب را  کاهش دهد و ما مشتاقانه منتظر کاهش بیشتر از این هستیم."
وی گفت: دولت در تلاش است تا هزینه ها در بخش حمل و نقل هوایی را 43 درصد کاهش دهد زیرا بازگشت به روزهای قبل از همه گیر (Covid-19) مدت زمان طولانی تا چهار سال طول خواهد کشید.
وی گفت که ترمیم وسایل نقلیه عمومی به تدریج و با مقررات جدید انجام می شود.