‎به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان، با توجه به پتانسیلهای غنی معدنی کشور عمان و دانش و توانمندی شرکتهای خدمات فنی و‌مهندسی ایرانی در حوزه معدن، نشست لایو اینستاگرامی بررسی فرصتهای معدنی عمان با هدف صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانی به عمان به میزبانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و با حضور دکتر کاظم مرادی نایب رییس اتاق کمیسیون خدمات فنی و‌مهخدسی و سرمایه گذاری این اتاق مشترک برگزار شد.
‎در این نشست ضمن تبیین پتانسیلهای معدنی کشور عمان، شرایط زمین شناسی، قوانین معدنی عمان ، به تشریح فرصتها و چگونگی حضور پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عمان پرداخته شد و در انتها به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.