پیام تبریک انتصاب پادشاه جدید عمان

هیثم بن طارق آل سعید پادشاه جدید عمان

در پی در گذشت سلطان قابوس و انتخاب هیثم بن طارق آل سعید به عنوان پادشاه  سلطنت عمان، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با تبریک این انتخاب، آن را نشانه تدوام تدبیر در این سلطنت دانست.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران عمان، محسن ضرابی با تجلیل از دوران سرشار از موفقیت سلطان قابوس در سلطتنت عمان، ضمن تسلیت مجدد ضایعه درگذشت سلطان قابوس ، انتخاب شایسته هیثم بن طارق آل سعید را به مردم و دولتمردان عمانی تبریک گفت.

محسن ضرابی انتخاب پادشاه جدید سطنت عمان را تدوام تدبیر و منطق در این کشور دانست و گفت: باتوجه به سوابق ارزشمند وی بطور حتم روزهای درخشان دیگری در مسیر دوستی با ایران و سایر دولتها  و توسعه همه جانبه بخصوص در مسائل اقتصادی این سطنت با جمهوری اسلامی ایران شاهد خواهیم بود.

وی ابرازامیدواری کرد پادشاه جدید عمان در ادامه سیاست های صلح طلبانه کشورش در منطقه، فصل جدیدی از تعاملات گسترده بویژه با دول اسلامی را برقرار نماید