رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و  امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد

رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) برهمگان تسلیت باد

 

روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران وعمان