انجام هماهنگی های لازم و رزرو غرفه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

تلفن: 32612559-031 و 32611614-031

موبایل: 09129472567

ایمیل:ghorbani@isfahanfair.com

وب سایت: www.isfahanfair.com و www.idfoman.com