به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان در ادامه جلسات آشنایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور با بازار عمان و ویژگی های آن ،برخی مسولین اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با برگزاری جلسات مشترک با اتاق های مختلف استانها، فعالین اقتصادی را در صورت علاقمندی به فعالیت در این حوزه و بهرمندی بیشتر از بازار و شرایط و ویژگی های سلطنت عمان آشنا می کنند.به همین منظور، سمینار آموزشی آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در عمان  با حضور دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان در اتاق البرز برگزار شد و در پایان این جلسه نیز فعالین اقتصادی سوالات خود را مطرح کردند.