موافقت دولت با دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع عمانی به ایران

باتوجه به ارتباطات دوستانه ایران و عمان لغو روادید یکساله اتباع عمانی به ایران دائمی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان هیات وزیران در جلسه اخیر خود با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پایان مهلت یکساله آن موافقت کرد.

دولت این تصمیم را با توجه به فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور و در جهت اقدام متقابل درخصوص تسهیل ورود اتباع ایرانی به کشور عمان اتخاذ کرد