با دعوت رسمی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و هماهنگی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، سفیر سلطنت عمان و رییس اتاق مشترک ایران و عمان  وارد ارومیه شدند.
 به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان، به منظور ارزیابی و بازدید از ظرفیت‌های معدنی صنعتی، تولیدی و گردشگری آذربایجان غربی، البروانی سفیر عمان در کشورمان و محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان وارد ارومیه شدند و مورد استقبال گرم استاندار و مسئولین محلی آذربایجان غربی قرار گرفتند.

این سفر به منظور توسعه روابط اقتصادی استان آذربایجان غربی و عمان به خصوص در بحث جذب گردشگر، با دعوت اتاق بازرگانی ارومیه و هماهنگی اتاق مشترک ایران و عمان انجام شده است و قرار است با برگزاری  همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری عمان،  فعالین اقتصادی این استان با راههای ارتباطی اقتصادی وسرمایه گذاری در عمان آشنا شوند.