میگوی پرورشی ایران به چین می‌رود

 به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و به نقل از معاون سازمان دامپزشکی ایران با رایزنی و پیگیری های انجام شده توسط سفارت ایران در چین، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران ، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی و شیلات ایران، میگوی پرورشی ایران مجوز ورود مستقیم به چین را دریافت کرد.
  دکتر ماکانعلی گفته است نام ۶۴ واحد معرفی شده ایران در وب سایت گمرک چین برای صادرات مستقیم میگوی پرورشی ایران  قرار گرفته است.

 اضافه می شود گمرک چین برای ۵ محموله اول شرایطی را تعیین کرده است که توسط اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران اعلام خواهد شد.