خوابگاهای کارگری جدید در روسیل افتتاح می شود

خوابگاهای کارگری جدید در روسیل افتتاح می شود

مسقط: یک پردیس ساخته شده با هدف جدید که می تواند تا 30،000 کارگر را در عمان اسکان دهد ، با حضور وزیر مسکن سلطنت عمان ، دکتر خالد بن سالم المطائنی ، در شهرک صنعتی روسیل افتتاح شد.
شهرک کار BBH به عنوان بخشی از برنامه تأمین مسکن با کیفیت مناسب برای کارگران ساخته شده است، در عین حال آنها را از محلات مسکونی به سبب خطرات اجتماعی و ناراحتی هایی که ممکن است موجب آن شوند دور نگه می دارند. این مکان مناسب برای کارگران نزدیک به محل کار خود است.