در این جلسه که به دعوت  انجمن لوازم خانگی ایران با هدف شناسایی بازار عمان و تبیین فرصت های سرمایه گذاری و صادرات مجدد به عمان صورت گرفت، با حضور دبیر کل اتاق مشترک ایران وعمان برگزار شد.
در این جلسه دبیر کل اتاق مشترک ضمن هشدار نسبت به حضور دلال های ایرانی که اقدام به اعزام هیئت ها و برگزاری نمایشگاه ها بدون هرگونه مجوز شده و موجبات ضرر و زیان های بسیاری را به فعالین اقتصادی وارد نموده اند، به تبیین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در عمان با هدف صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشور های ثالث پرداخت.
در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.جة
در این جلسه که به دعوت  انجمن لوازم خانگی ایران با هدف شناسایی بازار عمان و تبیین فرصت های سرمایه گذاری و صادرات مجدد به عمان صورت گرفت، با حضور دبیر کل اتاق مشترک ایران وعمان برگزار شد.
در این جلسه دبیر کل اتاق مشترک ضمن هشدار نسبت به حضور دلال های ایرانی که اقدام به اعزام هیئت ها و برگزاری نمایشگاه ها بدون هرگونه مجوز شده و موجبات ضرر و زیان های بسیاری را به فعالین اقتصادی وارد نموده اند، به تبیین فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در عمان با هدف صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشور های ثالث پرداخت.
در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.