پیام تبریک رییس اتاق مشترک ایران و عمان بمناسبت روز خبرنگار

هفدهم مرداد، روز گرامیداشت تلاشهای بی امان مردان و زنان آگاهی دهنده ای است که با قلم خود درمسیر روشنگری مردم شریف ایران، قدم میزنند.

در دورانی که مشکلات اقتصادی، فشارهای ناجوانمردانه بین المللی و کاهش سطح معیشت و کوچکتر شدن سفره هموطنانمان،مردم ایران را آزار داده ،خبرنگاران این خردگرایان عرصه اطلاع رسانی ،با زحمات بی مثال خود می توانند،نقاب از چهره تمامیت خواهان، انحصارطلبان و مفسدین بردارند و در این شرایط سخت و دشوار تا حدودی ادامه زندگی را برای مردم قابل تحمل کنند.
خبرنگاران سربازان خط مقدم جبهه قلم و اندیشه، روشنگر  مردم در لحظات و صحنه ‌های سرنوشت ساز جامعه اند و از آنجایی که بدنبال حقیقت و انعکاس واقعیتها میباشند همواره شایسته تکریم وتحسین اند.

اینجانب روز خبرنگار را صمیمانه به اصحاب اندیشه وخرد ،که با دلسوزی  و با تیزبینی بدنبال کشف حقایق و جستن روزنه های و بارقه های امید برای نشاندن لبخند بر مردمان محق این سرزمین پرافتخار هستند تبریک گفته امیدوارم علی رغم همه تنگناها،با بسط امید به عنوان آخرین سلاح ،برای پیروزی در این جنگ نابرابر ،حافظ پویایی در جامعه باشند.
بی شک همراهی رسانه ها در مقطع کنونی برای ایجاد صدای واحد در عرصه بین المللی می تواند زمینه حرکت اقتصادی فعالین اقتصادی را بیشتر مهیا کند.

محسن ضرابی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان.