معاون گمرک ایران، دو بند مصوب نشست رفع مشکلات ترخیص کالا را به منظور کاهش رسوب کالا در بندرها و گمرک ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

 براساس مصوبه های وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمل و نقل کالا‌های گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است.
مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی با ارسال تصویر نامه محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور و پاسخ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی به نامه وی نوشته است: با توجه به اینکه در بند ۱۲ مصوبات مندرج در نامه اشاره شده تصریح شده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک نسبت به ابلاغ، پیگیری و اجرایی کردن صورتجلسه مورخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ مورد تفاهم این دستگاه‌ها با موضوع "بررسی مشکلات ورود و ترخیص کالا" که با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در چارچوب اختیارات این دستگاه‌ها تنظیم شده برای رفع مشکلات ترخیص و کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور اقدام کنند". به موجب این بخشنامه بند‌های یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۳ تیرماه برای اجرا ابلاغ می‌شود.

بر اساس بند یک این بخشنامه، در مورد ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آمده است:

الف- ترانزیت کالا‌های گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است.

ب- ترانزیت کالا‌های غیر گروه چهار در صورتی که جزء ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب نامه ۱۱۸۸۷۵/ت ۵۶۰۲۸ ه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران باشد، به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به هیچ نوع ثبت سفارش ندارد.

ج- برای ترانزیت کالا‌های غیر گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در صورتی که کالا جزء ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد یا ویژه یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد.

در بند ۲ این بخشنامه نیز تاکید شده که «ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات، نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد».

در نامه معاون گمرک بار دیگر بر عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش کالا‌های اساسی که در گروه یک اولویت ارزی قرار گرفته اند، تاکید شده است