عبدالخانی رایزن تجاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسقط

محوریت مذاکرات اجلاس آتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان ، توسعه همکاریهای بخش خصوصی دو کشور خواهد بود 
عباس عبدالخانی رایزن تجاری سفارت جمهوری ایلامی ایران در عمان ، مذاکرات انجام شده در سفر اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت در هفته گذشته را موفقیت امیز دانسته و اعلام کرد برطبق مذاکرات و توافقات انجام شده فی مابین دکتر رضا رحمانی وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران با مقامات ارشد دولت عمان 
محوریت اجلاس آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عمان ،که مقرر است در پاییز سالجاری در تهران برگزار شود را توسعه همکاری بین بخش های خصوصی واقعی و توانمند دو کشور بر شمرد.