آقای مهندس رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر خود به عمان با حضور سفیر ج.ا.ایران در عمان، آقای عبدالخانی رایزن بازرگانی از مراکز منخب صنعتی عمان بازدید نمود.