اطلاعیه روابط عمومی و امور بین المل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

احتراماً با عنایت به بروز تنگناهای تجاری ناشی از تحریمهای بین المللی، اخیراً مشاهده شده اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، از یکسو با مراجعه به سازمانها و نهادهای دولتی عمانی و معرفی خود بعنوان اشخاصی که دارای توانمندیهایی در ایران جهت ارتباط با فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در عمان می باشند، ضمن مجاب نمودن طرفهای عمانی به سفر به ایران، با اعلام نمایندگی از طرف مناطق آزاد، سازمانها و ارگانهای دولتی عمان، اقدام به برگزاری نشستهای تجاری، ثبت شرکت و اخذ اقامت در عمان نموده اند. لذا، ضمن اعلام آنکه کلیه هیئت های تجاری پذیرشی از کشور عمان با هماهنگی کامل اتاق مشترک ایران و عمان و سفارت ج.ا.ایران در عمان صورت می پذیرد به استحضار می رساند، با عنایت به بروز سوء استفاده ها و خسارتهای مالی و مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی ایرانی و طرفهای عمانی، خواهشمند است در صورت مواجهه با مواردی مشابه، به جهت پیشگیری از هرگونه مشکلات احتمالی، مراتب صحت و سلامت اشخاص حقیقی/حقوقی مذکور و نیز نشستها و همایشهای تجاری در حوزه عمان را پیشتر با این اتاق مشترک، سفارت ج.ا.ایران در عمان و یا سفارت سلطنت عمان در ایران بررسی نمایید. بدیهی است، مسئولیت هرگونه عدم مراقبت در اینخصوص، برعهده فعالان اقتصادی ایرانی خواهد بود.