شروع به ساخت بازار سنتی صحار

  توسط وزیر تجارت عمان اعلام شد که بازار سنتی صحار در زمینی به  مساحت هجده هزار متر مربع  احداث خواهد شد