حادثه؛ پرواز قشم اير هنگام نشستن در فرودگاه مسقط دچار تركيدگي لاستيك شد​

حادثه؛ پرواز قشم اير هنگام نشستن در فرودگاه مسقط دچار تركيدگي لاستيك شد