پانزدهمین نشست سالانه کمیته دوستی نظامی ایران و عمان

هیات نظامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست سردار سرتیپ "قدیر نظامی" معاون امور بین الملل ستاد کل نیروهای مسلح، صبح شنبه 24 فروردین ماه برای شرکت در نشست سالیانه کمیته دوستی نظامی ایران و عمان وارد شهر مسقط شد.

این نشست سالانه از 24 تا 30 فروردین در مسقط برگزار می شود. در مراسم استقبال از هیات ایرانی، سرتیپ ستاد "حمد بن راشد البلوشی" معاون عملیات و برنامه ریزی رییس ستاد نیروهای مسلح عمان و رییس عمانی کمیته مشترک دوستی نظامی ایران و عمان و سرتیپ ستاد "حسن بن علی المجینی" رییس بخش تبلیغات نیروهای مسلح این کشور حضور داشتند. در مراسم استقبال از هیات نظامی ایران، آقای توتونچی معاون سفارت و همچنین وابسته نظامی سفارت ایران در مسقط و تعدادی از افسران عمانی شرکت داشتند. .

لازم به ذکر است تاکنون کمیته مشترک نظامی دو کشور، چهارده نشست برگزار کرده است.