حضور دانشگاه های برتر ایران در نمایشگاه آموزش عالی عمان

نمایشگاه آموزش عالی عمان از تاریخ 25 تا 27 فروردین 98 در مرکز برگزاری همایش ها و نمایشگاه های شهر مسقط برگزار می شود. هیات هایی از چند دانشگاه برتر کشورمان از جمله دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر در این نمایشگاه شرکت دارند. در این نمایشگاه بیش از 250 دانشگاه از کشورهای مختلف شرکت دارند و به ارائه عملکرد، سوابق و خدمات خود می پردازند. دکتر عبدالله بن محمد الصارمی معاون وزیر آموزش عالی عمان صبح امروز(25 فروردین) از غرفه ج.ا.ایران بازدید کرد.