با دستور سلطان عمان انجام شد؛  ارسال کمک‌های انساندوستانه برای سیل زدگان ایران

با دستور سلطان عمان انجام شد؛ 
ارسال کمک‌های انساندوستانه برای سیل زدگان ایران

با دستور «قابوس بن سعید» سلطان عمان چند محموله از کمک‌های بشردوستانه برای سیل زدگان جمهوری اسلامی ایران ارسال شد.

بر اساس بیانیه دفتر سلطان، با همکاری جمعیت امور خیریه، چند فروند هواپیمای باری نیروی هوایی ارتش سلطانی عصر امروز از پایگاه نظامی المصنعه، محموله‌های مختلفی از جمله مواد غذایی و پزشکی و ضروری به ایران منتقل کردند.

کمک‌های انساندوستانه سلطنت عمان به سیلزدگان ایران در راستای کمک‌های این کشور به حادثه دیدگان حوادث غیر مرتقبه در کشورهای دوست و برادر بوده است.