وزیر صمت در دیدار با سفیر ج.ا.ایران در عمان: عمان دروازه ورود به بازار کشورهای عربی است.

به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در دیدار با سفیر ایران در عمان تصریح کرد: افزایش مراودات تجاری با عراق، ترکیه، سوریه و لبنان را در دستور کار قرار داده ایم. وی افزود: بخشی از برنامه، راه اندازی دفتر تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرهای اربیل، بصره و بغداد در عراق و استانبول در ترکیه است که در همین ارتباط دفتر وزارتخانه در آنکارا پایتخت ترکیه فعال است.

 

رحمانی افزایش همکاری اقتصادی با عمان، عراق و لبنان را دروازه ورود به بازار کشورهای عربی خواند و گفت: محور برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال پیش رو، افزایش صادرات، تولید ساخت داخل و فعال سازی معادن است.

وی ادامه داد: عمان با توجه به تجارت آزاد با 27 کشور دنیا، دروازه ورود به بازاری 500 میلیونی است که ایران باید با افزایش تعاملات اقتصادی و تجاری خود با این کشور از این فرصت استفاده کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: 55 درصد صادرات غیرنفتی ایران به 15 کشور همسایه است اما فقط 2 درصد واردات این کشورها از ایران صورت می گیرد که برنامه ما افزایش این میزان به پنج درصد است.