عمان به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۹

همزمان با آغاز سال جدید میلادی و اعلام جزئیات بودجه عمان در سال ۲۰۱۹، کارآمدی هزینه ها و افزایش جذابیت های محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت حکمرانان این کشور قرار گرفته است.

 

  به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان در حالی که ۳۹ درصد از بودجه عمان در سال ۲۰۱۹ ، بالغ بر ۵ میلیارد ریال عمان به آموزش، بهداشت ، رفاه و مسکن اجتماعی اختصاص پیدا کرده است ،آنچه در محوریت برنامه‌های بودجه سال ۲۰۱۹ مشخص است توجه به کارآمدی هزینه‌ها، حمایت مداوم از بنگاه‌های کوچک و متوسط،افزایش جذابیت های محیط کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

 همچنین عمانی ها رقمی بالغ بر حدود ۱/۲ میلیارد ریال عمان را نیز به توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اختصاص داده اند تا دولت بتواند در کنار بخش خصوصی بدون تاخیر پروژه های نیمه تمام را به پایان برساند.

 بودجه عمان که قوی و منصفانه تنظیم شده حاکی از آن است که میزان کسری بودجه این کشور که هر سال روندی کاهشی را طی می‌کند۸۶ درصد آن در سال ۲۰۱۹ از محل فاینانس خارجی ،استقراض داخلی و ۱۴ درصد نیز از ذخایر تامین خواهد شد.

 از نکات قابل توجه اینکه، بودجه سال ۲۰۱۹عمان رشد۳ درصدی درآمدهای این کشور است که مبنای آن قیمت ۵۸ دلار برای نفت در هر بشکه تعیین شده که اگر محقق شود درآمدی ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال عمان را برای این کشور را رقم خواهد زد، در حال حاضر قیمت شاخص نفت خام برنت حدود ۵۴ دلار است ،درصورتیکه قیمت نفت افزایش پیدا نکند روند کاهشی کسری بودجه عمان در سال جدید میلادی افزایشی خواهد بود.