بشارت باد برشما فرا رسیدن ماه شادمانی اهل بیت (ع)

 

بشارت باد برشما فرا رسیدن ماه شادمانی اهل بیت (ع

 

بی شک ربیع الاول بهار ماهاست چرا که اوج رحمت الهی و ذخایر  و برکات خداوند در این ماه جلوه گر شده و انوار جمال الهی بر زمینیان خواهد تابید.

اکنون و بعد از گذر از روزهای غم و اندوه و تجربه دوباره پایبندی و معرفت عشاق اهلبیت در دو ماه حرمتداری شان و جایگاه بزرگان دین و آیین ، با طلوع ماه ربیع، ماه شادمانی مسلمین و کسب معنویت حاصل شده برای ایستادگی و مقاومت و تلاش مضاعف ،خود را آماده کرده ، با نگاه به روزهای روشن پیش رو ، اینبار نیز از دل همه ناجوانمردیها پیروز مندانه سرود موفقیتها را با هم زمزمه خواهیم کرد.

ایامتان خجسته و پر سرور

روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان