رحلت  پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی ص و شهادت امام حسن مجتبی ع و امام رضا ع بر عموم مسلمانان تسلیت باد

رحلت  پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی ص و شهادت امام حسن مجتبی ع و امام رضا ع بر عموم مسلمانان تسلیت باد


روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان