.مشاور وزیر و رئیس اتاق مشترک ایران و عمان که در عمان به سر می برد با مدیران ارشد برخی بانک ها، بندر و منطقه آزاد صحار و بخش خصوصی فعال در زمینه شیلات این کشور دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان محسن ضرابی در این دیدارها موضوع افتتاح حساب در بانک‌های عمانی ، ثبت شرکت در منطقه آزاد صحار و بهرمندی از تسهیلات و نحوه تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی عمان در زمینه شیلات بحث و گفت وگو کرد و با مقامات ارشد این سازمانها توافق نمودند