مزیت های بندر و منطقه آزاد صلاله توسط اولين هييت رسمي ارزیابی شد

مزیت های بندر و منطقه آزاد صلاله توسط اولين هييت رسمي ارزیابی شد

با سفر هیاتی از اتاق مشترک ایران و عمان ، بندر و منطقه آزاد صلاله بازدید و مزیتهای ارتباطی تجاری و سرمایه گذاری آن ارزیابی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان مهندس ضرابی مشاور وزیر و رییس اتاق مشترک ایران و عمان با همراهی محمد امین صباغی زاده نایب رییس اتاق مشترک و رییس اتاق بندرعباس، شهلا عموری نایب رییس اتاق مشترک و رییس اتاق اهواز و آرزو جمالی دبیر کل اتاق مشترک به منظور آشنایی با منطقه و بندر صلاله به عمان سفر کردند.
در این سفر هیات ایرانی با استقبال مسولین این منطقه و بندر ضمن آشنایی با مزیتهای که برای تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی بخصوص ایرانی فراهم شده ، از نزدیک امکانات و زیرساختهای ایجاد شده در این بندر و منطقه را ارزیابی کردند.
در این سفر در جلساتی که هییت ایرانی با مقامات ارشد بندر و منطقه آزاد صلاله داشتند در مورد چگونگی حضور شرکت‌های ایرانی در این منطقه و تسهیلاتی که برای فعالیت اقتصادی ایران توافق نمودند و مقرر شد پيگيري هاي بعدي با همكاري دو جانبه اتاق مشترك ايران و عمان و بندر و منطقه آزاد صلاله جهت اجرايي شدن توافقات بعمل آيد. 
گفتنی است بندر صلاله بزرگ‌ترین بندر در عمان است .
صلاله شهری است بندری که از دو منطقه خشک کوهستانی در شمال، و جنگلی و ساحلی در جنوب تشکیل شده‌است که با تدبیر حاکمان عمانی یکی از مناطق آزاد وبنادر مهم این کشور است