صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای اتباع سلطنت عمان جهت ورود به جمهوری اسلامی ایران

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان، به موجب تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با عنایت به فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور ایران و عمان و مصالح سیاسی و اقتصاد و اجتماعی کشور،  با توجه به آنکه کشور سلطنت عمان بیش از سه ماه است که اقداماتی در جهت تسهیل ورود اتباع ایرانی اجرا نموده است و با این تسهیلات ایرانیان با پرداخت مبالغ تعیین شده در فرودگاه مسقط، روادید ورود به عمان را اخذ می نمایند، وزارت امر خارجه خواستار صدور مجوز برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای اتباع سلطنت عمان جهت ورود به جمهوری اسلامی ایران برای مدت یک سال شده است.

 لذا هیئت وزیران در جلسه 26 /7 /1397 به وزارت امور خارجه اجازه داد، نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک‌طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.