افزایش دارایی های خارجی عمان نزدیک به یک میلیارد ریال

 

مسقط: به لطف افزایش قیمت نفت و حجم صادرات کالا از عمان، حجم دارایی های خارجی عمان در سال 2018 نزدیک به یک میلیارد ریال افزایش یافت.
بانک مرکزی عمان در گزارش سالانه 2018 خود اعلام کرد که داراییهای خالص خارجی این کشور که مشترکاً متعلق به بانک مرکزی عمان و صندوق ثروت ملی عمان (SGRF) می باشند ، به حدود 990 میلیون ریال عمانی افزایش یافته است.
طاهر سلیم آل ابری ، دبیرکل بانک مرکزی عمان ، در گزارش سالانه این سازمان گفت: "تراز کلی پرداخت ها مازاد بود و منجر به جذب 990 میلیون OMR در دارایی های خارجی کشور شد."