جداول مشوق های صادراتی در حوزه کشتیرانی اعلام شد

جداول مشوق های سازمان بنادر و دریانوردی و مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری بندر شهید رجایی در راستای توسعۀ صادرات غیر نفتی منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری، مسئول دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در این خصوص اظهار داشت: با توجه به  مذاکرات صورت گرفته و تصمیمات انخاذ شده در جلسات کمیته کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، مبنی بر اعلام برنامه‌های حمایتی و تشویقی دستگاه‌های دست‌اندرکار صادرات در راستای کمک به تسهیل فرآیند‌های توسعه صادرات غیر نفتی جداول مشوق‌های سازمان بنادر و دریانوردی و بسته مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی منتشر شد.