OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

تکمیل پازل توسعه صادرات درآنسوی مرزها

تکمیل پازل توسعه صادرات درآنسوی مرزها

تکمیل پازل توسعه صادرات درآنسوی مرزها
کارشناسان معتقدند برای تحقق ارتقاء مبادلات بین المللی و هماهنگی دستگاهها و متولیان ذیربط در داخل کشور در کنار واگذاری تجارت به بخش خصوصی، اشراف نمایندگان دستگاه دیپلماسی بعنوان سفیر، در این میان ضرورت داشته و می تواند روند امور را در کشور هدف تسریع کند .برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان به سرپرستی وزیر صمت در مسقط، مصداقی از هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی بود و برای نخستین بار طی چند دوره اخیر کمیسیون، محوریت تمامی تواقفات با مقامات عمانی بر مبنای مطالبات فعالان اقتصادی در قالب هیات بخش خصوصی به سرپرستی محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان انجام شد که این برنامه ریزی را می توان اقدام عملی دولت سیزدهم، در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و همسویی سران قوا به میدان‌ داری بخش خصوصی ارزیابی کرد.
محسن ضرابی ، ضمن ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور و روسای کمیسیونهای اقتصادی و صنایع مجلس، خواستار تقدیر از این اقدام وزیر صمت و ریاست سازمان توسعه تجارت بعنوان متولیان اصلی توسعه تجارت خارجی کشورشد که بخش خصوصی را بعنوان محور برنامه های سفر خود برگزیدند، موضوعی که پیشتر کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. وی اشاره داشت، آنچه در این اجلاس موجب تحقق مطالبات اقتصادی شد، برگرفته از نگاه جسورانه و اعتماد رئیس جوان سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی بود که می‌توان انتخاب وی توسط وزیرصمت را نمونه ای از عمل به فرمان گام دوم انقلاب در به کارگیری نیروهای جوان انقلابی، با تجربه ، مدیر و مدبر دانست. 
ضرابی در ادامه گفت: اکنون فضای کشور برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه مساعد است و آنچه این مسیر را هموارتر می کند همسویی دستگاه دیپلماسی در کشورهای میزبان است که این اعتقاد در آنها نیز تقویت شود.
رئیس اتاق مشترک در نامه خود ضمن درخواست تقدیر دولت و مجلس از وزیرصمت آورده است، شایسته است وزیرامورخارجه کشورمان نیز که از جمله وزرای مدبر، مسلط به مراودات سیاسی و اقتصادی و برخوردار از رویکرد حمایتی از بخش خصوصی بواسطه تعامل مستمر با اتاقهای بازرگانی است، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، نسبت به انتخاب سفرا شایسته که حمایت از سربازان اقتصادی و همراهی با بخش خصوصی را بر منیت های خود ارجحیت داده و دغدغه ایشان تسهیل تجارت و ایجاد زیر ساختها بواسطه تعامل سازنده با متولیان امر و نه حذف و تضعیف بخش خصوصی در کشورهای مقابل، اقدام عاجل به عمل آورد تا بتوانیم در شرایط تحریم ودر راستای اقتصاد مقاومتی روابط اقتصادی بین دو کشور را افزایش دهیم.


1400/12/04

Bookmark and Share   شماره خبر :7515 تعداد بازدید :232

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload