OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایرن و عمان، به عنوان بخشی از تلاش ها برای حمایت از تامین امنیت غذایی و ایجاد فرصت های شغلی ، وزارت کشاورزی ، شیلات و منابع آب عمان،  128 پروژه به ارزش 1.3 میلیارد ریال عمان را معرفی کرده است. این پروژه ها قرار است طی پنج سال آینده اجرا شود.
نمایندگان بخش دولتی و خصوصی ، دانشگاهیان و کارشناسان در زمینه امنیت غذایی،  بمنظور تبیین پروژه های مذکور، نیازسنجی ها و راهکارهای تامین امنیت غذایی عمان و منطقه GCC، در یک کارگروه چهار هفته ای شرکت کردند.
این کارگروه ، با تمرکز بر فعالیت های مربوط به بخشهای کشاورزی ، شیلات و دامپروری ، منابع آب و کیفیت غذایی، 128 پروژه تامین امنیت غذایی به ارزش 1.3 میلیارد ریال عمان را در حوزه های مختلف به شرح ذیل شناسایی نموده است:
 37 پروژه در در بخش کشاورزی
 29 پروژه در  بخش دامپروری ،
 28 پروژه در حوزه شیلات
 8 پروژه در بخش منابع آبی
 و 26 پروژه دیگر در سایر حوزه ها.
شایان ذکر است، کارگروه موصوف، ترویج صادرات مجدد و واردات از طریق بنادر عمان در صنعت مواد غذایی را نیز تصویب نمود.


1400/07/12

Bookmark and Share   شماره خبر :7477 تعداد بازدید :189

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload