OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و عمان، در راستای حمایت سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمان (OPAZ) از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مصوب شد که هزینه های ثبت شرکت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که در منطقه ویژه اقتصادی دقم فعالیت می‌کنند کاهش یابد.
بر این اساس، هزینه های ثبت شرکت های کوچک و متوسط برای افتتاح یک شرکت جدید بین 30 تا 40 ریال عمان مصوب شده است و هزینه های افتتاح شعبه شرکت به جای هزینه قبلی که 1000 ریال عمان بود  به 12 ریال عمان کاهش یافته است .

دکتر سعید بن خلیفه التراشی، مدیر اجرایی ثبت تجاری و خدمات بازرگانی OPAZ، توضیح داد که بسته تسهیلات جدید تصویب شده توسط هیئت مدیره این سازمان شامل کاهش هزینه ها برای شرکت های کوچک و متوسط و افزایش مشوق ها و همچنین کاهش هزینه های مربوط به تمدید ثبت شرکت می باشد.


1400/12/22

Bookmark and Share   شماره خبر :7518 تعداد بازدید :810

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload