OK
اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و‌عمان، با توجه به افزایش قابل توجه حجم مراودات تجاری دو کشور ایران و عمان و متناسب با آن، افزایش اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور، ارتباط و همکاری دوجانبه میان مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و مرکز داوری اتاق بازرگانی عمان بعنوان نهادهای رسمی و قانونی در چگونگی حل و فصل دعاوی تجاری با اولویت زمانی و صرف حداقل هزینه در قیاس با محاکم قضایی افزایش می یابد.
از اینرو، با هماهنگی و برنامه ریزی اتاق مشترک ایران و عمان، روز گذشته نشست مشترکی با حضور مهندس محسن ضرابی رییس اتاق مشترک ایران و عمان، مهندس رضا ال صالح رییس اتاق بازرگانی عمان، دکتر علی مقدم ابریشمی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران و دکتر موسی العزری مدیرعامل مرکز داوری اتاق بازرگانی عمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست محسن ضرابی ضمن تبیین اهمیت شرط داوری در قراردادهای تجاری و لزوم در نظر گرفتن مشوق ها و اولویت های زمانی در رسیدگی به پرونده های اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی دو‌ کشور، بر لزوم تعامل و‌همکاری حقوقی و کارشناسی مراکز داوری اتاقهای بازرگانی دو‌کشور و اموزش فعالان اقتصادی دو کشور در اینخصوص تاکید کرد. 
در ادامه مذاکرات تخصصی و کارشناسی میان دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران و مدیرعامل و رییس هییت مدیره مرکز داوری اتاق عمان صورت گرفت و‌ پیش نویس تفاهمنامه همکاری مراکز داوری دو کشور با هدف استفاده از ظرفیت های متقابل در دعاوی تجاری تهیه و‌ مقرر شد پس از نهایی شدن و تصویب هییت مدیره مراکز داوری اتاقهای بازرگانی هر کشور، به امضای طرفین برسد.


1401/06/27

Bookmark and Share   شماره خبر :7541 تعداد بازدید :10089

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload